Słowo w słowo
RU PL
Usługi

TŁUMACZENIA CERTYFIKOWANE

Tłumaczenia certyfikowane są gwarancją jakości oraz odpowiedzialności za wykonane tłumaczenia przez nas. Alternatywą uwierzytelnionym tłumaczeniom dokumentu mogą być tłumaczenia zaopatrzone w pieczęć naszej firmy, jednak te typy tłumaczeń nie są identyczne. Tłumaczenia certyfikowanego można użyć, jeśli tłumaczenie uwierzytelnione jest niemożliwe z powodu niezgodności dokumentu z wymogami regulacyjnymi lub jeśli dokument nie wymaga uwierzytelnienia.